LOGO
Head

بایگانی برای فروردین, ۱۳۹۸

افزایش قیمت سرویسها

دیدگاه‌ها برای افزایش قیمت سرویسها بسته هستند

با توجه به افزایش چندین برابری هزینه سرورها در سال جدید متاسفانه برخلاف خواسته خود مجبور به افزایش قیمت سرویس ها شدیم امیدوارم وضعیت هزینه ها و محدودیت ها به روال قبل بازگردد و بتوانیم با اکثر دیتا سنترها همکاری داشته باشیم.